• Logo Funduszy Europejskich
  • Logo Dolnego Śląska
  • Logo Unii Europejskiej

Aktualności

Zakończenie projektu - podsumowanie

Zakończyliśmy projekt "Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego"

W trudnym czasie związanym z Covid-19 udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania tj. przeprowadzić indywidualne doradztwo zawodowe, zrealizować szkolenia oraz zorganizować staże.

W ramach niniejszego projektu Szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pracownie komputerowe, drukarki, projektory.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w projekcie - chętnych osób było o wiele więcej niż miejsc. W szczególności szkolenia IT i staże w firmach cieszyły się największym uznaniem.

Szkolenia, ponieważ prowadzącymi byli w większości wykładowcy z uczelni wyższych, natomiast staże były znakomitą okazją do nawiązania kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Z analizy rezultatów poprzednich projektów wynika, że faktycznie bardzo wielu absolwentów szkół uczestniczących w stażach w ramach naszych projektów podejmuje pracę u tego samego pracodawcy u którego realizowany był staż.

Dziękujemy za współpracę partnerom projektu:

Gminie Wrocław

Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

oraz Szkołom - beneficjentom:

Zespołowi Szkół Technicznych i Elektronicznych z Wrocławia

Elektronicznym Zakładom Naukowym z Wrocławia

Zespołowi Szkół nr 8 z Wrocławia

Zespołowi Szkół nr 18 z Wrocławia

Zespołowi Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

w szczególności szkolnym koordynatorom projektów

Dla szkół pozostał sprzęt zakupiony w ramach projektu: każda ze szkół otrzymała nowoczesną pracownię komputerową z dodatkowym wyposażeniem (drukarka, projektor, ekran). 

Szkoły nawiązały kontakty z przedsiębiorcami, w których realizowane były staże - kontakty te powinny zaowocować trwałą współpracą w dalszych latach, a tym samym podtrzymaniem trwałości projektu.

 

Nasze najnowsze

Aktualności

Zobacz więcej
Zakończenie projektu - podsumowanie
04 Październik 2022

Zakończenie projektu - podsumowanie

Zakończyliśmy projekt "Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego" W trudnym czasie związanym z Covid-19 udało się zrealizowa..

Rekrutacja do drugiej edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Rekrutacja do drugiej edycji projektu

Podsumowanie 1 edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Podsumowanie 1 edycji projektu

Strefa ucznia Strefa ucznia

Strefa

Ucznia

  • Doradztwo zawodowe, coaching, planowanie kariery
  • 90 godzin specjalistycznych szkoleń  
  • Staże zawodowe / aktywizacja zawodowa
Strefa nauczyciela Strefa nauczyciela

Strefa

Nauczyciela

40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji

  • Wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym
  • Kompleksowe szkolenia w zakresie nauczanych przedmiotów/obszarów kształcenia

Informacje o projekcie

Partnerzy i Beneficjenci projektu

Liderem projektu jest Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS.

Partnerzy: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia, Gmina Wrocław oraz Powiat Dzierżoniowski.

Wsparciem w Projekcie zostanie objętych 5 dolnośląskich szkół: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, a także ich uczniowie i kadra nauczycielska.

Organem prowadzącym ZSTiE, EZN, ZS18 oraz ZS8 jest Gmina Wrocław, organem prowadzącym ZSiPKZ jest Powiat Dzierżoniowski.

Pobierz dokumenty potrzebne do rekrutacji.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów i nauczycieli

Pobierz pliki