• Logo Funduszy Europejskich
 • Logo Dolnego Śląska
 • Logo Unii Europejskiej

Aktualności

Zakończenie projektu - podsumowanie

Zakończyliśmy projekt "Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego"

W trudnym czasie związanym z Covid-19 udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania tj. przeprowadzić indywidualne doradztwo zawodowe, zrealizować szkolenia oraz zorganizować staże.

W ramach niniejszego projektu Szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pracownie komputerowe, drukarki, projektory.

Każda szkoła otrzymała kompletnie wyposażoną pracownię komputerową:

-16 sztuk najnowocześniejszych komputerów typu SFF z monitorami 22''

- sprzęt do projekcji: wysokiej jakości projektor, ekran projekcyjny

- wielofunkcyjne urządzenie drukujące

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu i przekazany szkołom 

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w projekcie - chętnych osób było o wiele więcej niż miejsc. W szczególności szkolenia IT i staże w firmach cieszyły się największym uznaniem.

W stażach wzięło udział ponad 90% uczniów z każdej ze szkół

Szkolenia, ponieważ prowadzącymi byli w większości wykładowcy z uczelni wyższych, natomiast staże były znakomitą okazją do nawiązania kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Z analizy rezultatów poprzednich projektów wynika, że faktycznie bardzo wielu absolwentów szkół uczestniczących w stażach w ramach naszych projektów podejmuje pracę u tego samego pracodawcy u którego realizowany był staż.

Szkoły nawiązały kontakty z przedsiębiorcami, w których realizowane były staże - kontakty te powinny zaowocować trwałą współpracą w dalszych latach, a tym samym podtrzymaniem trwałości projektu.

Dziękujemy za współpracę partnerom projektu:

Gminie Wrocław

Powiatowi Dzierżoniowskiemu

Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

oraz Szkołom - beneficjentom:

 1. Zespołowi Szkół Technicznych i Elektronicznych z Wrocławia
 2. Elektronicznym Zakładom Naukowym z Wrocławia
 3. Zespołowi Szkół nr 8 z Wrocławia
 4. Zespołowi Szkół nr 18 z Wrocławia
 5. Zespołowi Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

 

Nasze najnowsze

Aktualności

Zobacz więcej
Zakończenie projektu - podsumowanie
04 Październik 2022

Zakończenie projektu - podsumowanie

Zakończyliśmy projekt "Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego" W trudnym czasie związanym z Covid-19 udało się zrealizowa..

Rekrutacja do drugiej edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Rekrutacja do drugiej edycji projektu

Podsumowanie 1 edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Podsumowanie 1 edycji projektu

Strefa ucznia Strefa ucznia

Strefa

Ucznia

 • Doradztwo zawodowe, coaching, planowanie kariery
 • 90 godzin specjalistycznych szkoleń  
 • Staże zawodowe / aktywizacja zawodowa
Strefa nauczyciela Strefa nauczyciela

Strefa

Nauczyciela

40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji

 • Wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym
 • Kompleksowe szkolenia w zakresie nauczanych przedmiotów/obszarów kształcenia

Informacje o projekcie

Partnerzy i Beneficjenci projektu

Liderem projektu jest Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS.

Partnerzy: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia, Gmina Wrocław oraz Powiat Dzierżoniowski.

Wsparciem w Projekcie zostanie objętych 5 dolnośląskich szkół: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, a także ich uczniowie i kadra nauczycielska.

Organem prowadzącym ZSTiE, EZN, ZS18 oraz ZS8 jest Gmina Wrocław, organem prowadzącym ZSiPKZ jest Powiat Dzierżoniowski.

Pobierz dokumenty potrzebne do rekrutacji.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów i nauczycieli

Pobierz pliki