• Logo Funduszy Europejskich
 • Logo Dolnego Śląska
 • Logo Unii Europejskiej

Etap 1 - Indywidualne doradztwo zawodowe

Etap 1 - Indywidualne doradztwo zawodowe

Elementy:

 • Doradztwo zawodowe, indywidualny coaching / mentoring
 • Indywidualny Plan Działania (IPD)
 • Analiza umiejętności zawodowych
 • Autoprezentacja
 • Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej

Przeprowadzone zostanie 4 godziny indywidualnego wsparcia doradczego w zakresie wyboru ścieżki zawodowej. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe umożliwi uczniom rozwój kompetencji społecznych, w tym umiejętności pracy w zespole oraz dostarczy diagnozę ich predyspozycji zawodowych. Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego jest również zbadanie mocnych i słabych stron uczniów, wzmocnienie motywacji i samooceny oraz wyposażenie ich w umiejętności efektywnego wykorzystania własnych kwalifikacji i predyspozycji tworząc indywidualne ścieżki kariery. Indywidualne plany działania będą powstawać podczas spotkań z doradcą zawodowym i zawierać będą m. in. wyniki testów, ich omówienie, opis słabych i mocnych stron, rekomendacje i zalecenia. Wsparcie prowadzone będzie przez wykwalifikowanych doradców zawodowych posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie.

Nasze najnowsze

Aktualności

Zobacz więcej
Zakończenie projektu - podsumowanie
04 Październik 2022

Zakończenie projektu - podsumowanie

Zakończyliśmy projekt "Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego" W trudnym czasie związanym z Covid-19 udało się zrealizowa..

Rekrutacja do drugiej edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Rekrutacja do drugiej edycji projektu

Podsumowanie 1 edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Podsumowanie 1 edycji projektu

Strefa ucznia Strefa ucznia

Strefa

Ucznia

 • Doradztwo zawodowe, coaching, planowanie kariery
 • 90 godzin specjalistycznych szkoleń  
 • Staże zawodowe / aktywizacja zawodowa
Strefa nauczyciela Strefa nauczyciela

Strefa

Nauczyciela

40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji

 • Wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym
 • Kompleksowe szkolenia w zakresie nauczanych przedmiotów/obszarów kształcenia