• Logo Funduszy Europejskich
 • Logo Dolnego Śląska
 • Logo Unii Europejskiej

Etap 2 projektu – Specjalistyczne szkolenia

Etap 2 projektu – Specjalistyczne szkolenia

Elementy:

 • Specjalistyczne szkolenia
 • Transfer wiedzy z czołowych firm informatycznych na świecie
 • Webinaria online

Cel główny projektu to nabycie przez uczniów kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy. Udział w specjalistycznych kursach przyczyni się do podniesienia zdolności do zatrudnienia uczniów w zawodach z branży ICT, elektromechanicznej, budownictwa, transportu i logistyki na lokalnym rynku pracy.

Działanie stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby szkół:

 • Konieczność ciągłego dostosowania kształcenia do zmieniającego się rynku pracy poprzez ciągły i ścisły kontakt szkół ze środowiskiem biznesu i uczelniami wyższymi
 • Wdrażanie najnowszych technologii w szkołach i oswajanie uczniów z zaawansowanymi technologiami
 • Wspieranie zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy
 • Zwiększenie mobilności o otwartości na zmiany

Przewidziane są 90- godzinne szkolenia o tematyce9m.in.):

 • Cloud Computing
 • Elektroniczne systemy alarmowe, technologie monitoringu wizyjnego
 • Programowanie obiektowe - JAVA
 • Testowanie oprogramowania ISTQB, programowanie C# (C Sharp)
 • Projektowanie, montaż i konfigurowanie serwerowych sieci komputerowych
 • Programowanie gier komputerowych
 • Programowanie aplikacji mobilnych na platformę IOS i Android
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Komputerowe wspomagania w mechatronice
 • SEO, E-marketing i social-media marketing
 • Kurs SEP

Nasze najnowsze

Aktualności

Zobacz więcej
Zakończenie projektu - podsumowanie
04 Październik 2022

Zakończenie projektu - podsumowanie

Zakończyliśmy projekt "Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego" W trudnym czasie związanym z Covid-19 udało się zrealizowa..

Rekrutacja do drugiej edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Rekrutacja do drugiej edycji projektu

Podsumowanie 1 edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Podsumowanie 1 edycji projektu

Strefa ucznia Strefa ucznia

Strefa

Ucznia

 • Doradztwo zawodowe, coaching, planowanie kariery
 • 90 godzin specjalistycznych szkoleń  
 • Staże zawodowe / aktywizacja zawodowa
Strefa nauczyciela Strefa nauczyciela

Strefa

Nauczyciela

40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji

 • Wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym
 • Kompleksowe szkolenia w zakresie nauczanych przedmiotów/obszarów kształcenia