• Logo Funduszy Europejskich
  • Logo Dolnego Śląska
  • Logo Unii Europejskiej

Etap 3 projektu – Staże zawodowe

Etap 3 projektu – Staże zawodowe

Elementy:

  • Miesięczne staże w firmach partnerskich
  • Opieka i wsparcie podczas trwania stażu
  • Nabycie umiejętności zawodowych

Po zakończeniu szkoleń zaplanowano (w okresie wakacyjnym) miesięczne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin mające na celu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego. Staże odbywać się będą w przedsiębiorstwach współpracujących ze Szkołami (m.in. IBM, Nokia, Asplex, W-Suport, Radiotechnika, ELTEL, Elektrotim). Uczniowie w trakcie ich trwania otrzymają stypendium stażowe, a także mają zapewnione ubezpieczenie NNW. Staż realizowany będzie na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem.

Nasze najnowsze

Aktualności

Zobacz więcej
Zakończenie projektu - podsumowanie
04 Październik 2022

Zakończenie projektu - podsumowanie

Zakończyliśmy projekt "Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego" W trudnym czasie związanym z Covid-19 udało się zrealizowa..

Rekrutacja do drugiej edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Rekrutacja do drugiej edycji projektu

Podsumowanie 1 edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Podsumowanie 1 edycji projektu

Strefa ucznia Strefa ucznia

Strefa

Ucznia

  • Doradztwo zawodowe, coaching, planowanie kariery
  • 90 godzin specjalistycznych szkoleń  
  • Staże zawodowe / aktywizacja zawodowa
Strefa nauczyciela Strefa nauczyciela

Strefa

Nauczyciela

40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji

  • Wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym
  • Kompleksowe szkolenia w zakresie nauczanych przedmiotów/obszarów kształcenia