• Logo Funduszy Europejskich
  • Logo Dolnego Śląska
  • Logo Unii Europejskiej

Idea i cel

Idea i cel

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez 320 uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia 5 szkół objętych wsparciem, poprzez doposażenie tych placówek, wdrożenie nowoczesnych technologii w nauczaniu i nabycie kwalifikacji/kompetencji kadry nauczycielskiej.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2020r. do 31.07.2022r.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z grup zawodów i obszarów: elektryczno-energetycznych, elektronicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych, mechaniczno-mechatronicznych oraz administracyjno – usługowych.

Udział w specjalistycznych kursach i stażach zawodowych oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym przyczyni się do podniesienia zdolności do zatrudnienia uczniów w zawodach z branży ICT, elektromechanicznej, budownictwa, transportu i logistyki na lokalnym rynku pracy. Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej (32osoby) indywidualne szkolenia oraz transfer technologii z przedsiębiorstw do szkół oraz transfer wiedzy i nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych z uczelni do szkół przyczyni się do poprawy jakości kształcenia.

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i potrzeby szkół:
• Konieczność ciągłego dostosowania kształcenia do zmieniającego się rynku pracy poprzez ciągły i ścisły kontakt szkół ze środowiskiem biznesu i uczelniami wyższymi
• Wdrażanie najnowszych technologii w szkołach i oswajanie uczniów z zaawansowanymi technologiami
• Wspieranie zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy
• Przystosowanie uczniów do rzeczywistych warunków
• Zwiększenie mobilności o otwartości na zmiany w tym również na potencjalne przekwalifikowanie zarówno uczniów jak i nauczycieli
• Modernizacja techniczna szkół

 

Nasze najnowsze

Aktualności

Zobacz więcej
Zakończenie projektu - podsumowanie
04 Październik 2022

Zakończenie projektu - podsumowanie

Zakończyliśmy projekt "Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego" W trudnym czasie związanym z Covid-19 udało się zrealizowa..

Rekrutacja do drugiej edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Rekrutacja do drugiej edycji projektu

Podsumowanie 1 edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Podsumowanie 1 edycji projektu

Strefa ucznia Strefa ucznia

Strefa

Ucznia

  • Doradztwo zawodowe, coaching, planowanie kariery
  • 90 godzin specjalistycznych szkoleń  
  • Staże zawodowe / aktywizacja zawodowa
Strefa nauczyciela Strefa nauczyciela

Strefa

Nauczyciela

40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji

  • Wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym
  • Kompleksowe szkolenia w zakresie nauczanych przedmiotów/obszarów kształcenia