• Logo Funduszy Europejskich
 • Logo Dolnego Śląska
 • Logo Unii Europejskiej

Rekrutacja

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na początku. I sem. roku szkolnego 2020/21 (dla 160 uczniów) i I semestru roku szkolnego 2021/22 (dla kolejnych 160 osób) z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialni będą Koordynatorzy szkolni. 

Zasady rekrutacji opisane są w ogólnodostępnym regulaminie. 

Kursy przeznaczone są dla osób z najlepszymi wynikami z przedmiotów nauczania (śr. ocen na świadectwie roku szk. 2019/20 i/lub 2020/21) - waga punktowa (WP): cel-6, bdb-5, db-4, dst-3, dop-2. W przyp. uzyskania tej samej liczby punktów o udziale w P zadecyduje opinia nauczyciela praktycznej nauki zawodu w porozumieniu z dyrekcją (dodatkowy 1 pkt). Dodatkowy 1 pkt zostanie przyznany za niskie dochody w rodzinie (oświadczenie rodziców/opiekunów) i/lub 1 pkt za zamieszkiwanie na obszarach wiejskich.

Wsparcie w zakresie podwyższania kwalifikacji nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu przewidziano dla 32 nauczycieli szkół objętych wsparciem.

Na podstawie zgłoszeń i przyznanych pkt utworzone zostaną listy rankingowe uczestników z każdej Szkoły (każdej ze szkół zagwarantowano min. 20% miejsc), a w dalszej kolejności podpisane deklaracje uczestnictwa w projekcie. Osoby zainteresowane, które z braku miejsc nie dostaną się do wybranej grupy  będą umieszczeni na liście rezerwowej.

 

 

Koordynatorzy szkolni
 • Zespół Szkół Technicznych i Elektronicznych we Wrocławiu - Wicedyrektor Wiktor Zientara
 • Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu - Kierownik Szkolenia Praktycznego Tomasz Winiarski
 • Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu - Wicedyrektor Krzysztof Szczepański
 • Zespół Szkół nr. 18 we Wrocławiu - Wicedyrektor Danuta Matuszewska
 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego- Wicedyrektor Aleksander Milcin

 

Nasze najnowsze

Aktualności

Zobacz więcej
Zakończenie projektu - podsumowanie
04 Październik 2022

Zakończenie projektu - podsumowanie

Zakończyliśmy projekt "Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego" W trudnym czasie związanym z Covid-19 udało się zrealizowa..

Rekrutacja do drugiej edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Rekrutacja do drugiej edycji projektu

Podsumowanie 1 edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Podsumowanie 1 edycji projektu

Strefa ucznia Strefa ucznia

Strefa

Ucznia

 • Doradztwo zawodowe, coaching, planowanie kariery
 • 90 godzin specjalistycznych szkoleń  
 • Staże zawodowe / aktywizacja zawodowa
Strefa nauczyciela Strefa nauczyciela

Strefa

Nauczyciela

40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji

 • Wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym
 • Kompleksowe szkolenia w zakresie nauczanych przedmiotów/obszarów kształcenia

Informacje o projekcie

Partnerzy i Beneficjenci projektu

Liderem projektu jest Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS.

Partnerzy: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia, Gmina Wrocław oraz Powiat Dzierżoniowski.

Wsparciem w Projekcie zostanie objętych 5 dolnośląskich szkół: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, a także ich uczniowie i kadra nauczycielska.

Organem prowadzącym ZSTiE, EZN, ZS18 oraz ZS8 jest Gmina Wrocław, organem prowadzącym ZSiPKZ jest Powiat Dzierżoniowski.

Pobierz dokumenty potrzebne do rekrutacji.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów i nauczycieli

Pobierz pliki